วิสัยทัศน์และพันธกิจ
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหินเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีแหล่งวัตถุดิบทั่วทุกภูมิภาค ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ