ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต(เหมืองหินหนองข่า)
หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์และบริการ > ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต(เหมืองหินหนองข่า)
เหมืองหินอุตสาหกรรม (ชนิดหินแกรนิต) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (“เหมืองหินหนองข่า”)
พื้นที่ เนื้อที่รวม 317-0-22.0 ไร่ หรือ 126,822.0 ตารางวา
ใบอนุญาตประทานบัตร
1. ใบอนุญาตเลขที่ 21400/15786
พื้นที่ประทานบัตร เนื้อที่ 85-1-7.0 ไร่ หรือ 34,107.0 ตารางวา
ระยะเวลาประทานบัตร 26 พฤศจิกายน 2550 – 25 พฤศจิกายน 2575
2. ใบอนุญาตเลขที่ 21375/15320
พื้นที่ประทานบัตร เนื้อที่ 98-1-94.0 ไร่ หรือ 39,394.0 ตารางวา
ระยะเวลาประทานบัตร 3 สิงหาคม 2541 – 2 สิงหาคม 2566