ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เยี่ยมชมกิจการกระบวนการทำเหมืองและผลิตภัณฑ์หินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
หน้าแรก > ข่าวสาร
22 ตุลาคม 2015
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เยี่ยมชมกิจการกระบวนการทำเหมืองและผลิตภัณฑ์หินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท เข้าเยี่ยมชมกิจการทำเหมืองหินและผลิตภัณฑ์หินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ณ เหมืองหินแกรนิตหนองข่า จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็น Business Unit หลักของบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์หินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในการนี้ นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานบริหาร และนายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ โดย นายเอกลักษณ์ ศรีเกตุ ผู้จัดการแผนกเหมืองหินหนองข่า ได้บรรยายกระบวนการทำเหมืองและการผลิตหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างจากสถานที่จริง รวมถึงเจตนารมณ์การทำเหมืองเคียงคู่กับกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงเหมืองหิน  ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ แสดงวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยเน้นย้ำเรื่องกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และการประกอบธุรกิจต้องยืนอยู่บนพื้นฐานการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน