โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
หน้าแรก > ข่าวสาร
29 ตุลาคม 2014
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

เนื่องด้วย บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
และเพื่อสานต่อเจตนารมย์ดังกล่าวจึงได้มีการเข้าร่วม "โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี"
เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ที่จะรักษาป่าไม้ให้เป็นแหล่งอุ้มน้ํา ป้องกันน้ําท่วม ดินถล่ม ตลอดจนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ซึ่งได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 โดยมีคุณทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ เป็นประธานในงานพิธีดังกล่าว