รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2556 (Green Mining Award 2013)
หน้าแรก > ข่าวสาร
15 พฤษจิกายน 2013
รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2556 (Green Mining Award 2013)

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมนาใหญ่ระดับชาติ "Industrial Supply Chain Logistic Conference 2013" เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ รับฟังทิศทางและความก้าวหน้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการทำธุรกิจ