ข้อมูลบริษัท
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ข้อมูลบริษัท
“บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)” จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจเหมืองหิน ซึ่งได้รับสัมปทานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการควบคุม
สต็อคสินค้าให้แก่ลูกค้าที่หน่วยงานอย่างครบวงจร