ประเภทธุรกิจ
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมและทราย
โดยมีเหมืองหิน และบ่อทราย 3 แห่ง
เหมืองหินอุตสาหกรรม (หินแกรนิต) หนองข่า ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เหมืองหินอุตสาหกรรม (หินปูน) จอมบึง ตั้งอยู่ที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
บริการด้านโลจิสติกส์
เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกรวมถึงการบริหารจัดการควบคุมสต็อคสินค้าให้แก่ลูกค้าที่หน่วยงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ